0
logo

در کتابخانه‌ی بزرگ مكتا جستجو کن

در میان هزاران کتاب الکترونیک و صوتی

هدف نهایی این پروتکل، تسهیل در انتقال اطلاعات به صورت فراداده در محیط شبکه است. pmh، با بهره گیری از عناصر فراداده دوبلین کور، قالب (فرمت) xml (زبان نشانه گذاری گسترش پذیر) و پروتکل http این امر را میسر می سازد. و ساختار پیشنهادی رکورد فراداده را براساس الگوی پیشنهادی در قالب xml نشان می دهد. همچنین، توضیحاتی درباره شش فرمان قراردادی برای درخواست فراداده از طریق پروتکل http ارائه می کند، و نشان می دهد که چگونه دارندگان اسناد، می توانند نقش داده فرآور و متولیان امور اسناد، نقش خدمت فرآور را ایفا کنند.